Endast för överslagsberäkningar!

Beräkna kondensatoryta på PCB

Kapacitans (pF)
Tjocklek pcb (mm)
Dielektricitet


Area (mm2)
.

Beräkna spoles induktans på PCB

Spolens varvtal
Spolen diameter (mm)


Induktans nH
Starkt förenklad formel.
Antar att ledarna i spolen och ledaravstånd är lika stora.
Spolen antas rund där 1/3 av ytan upptas av ledarmaterialet.

Beräkna ledares förluster på PCB

Ledarens längd (mm)
Ledarens bredd (mm)
Ledarens tjoclek (mm)


Induktans nH
Strökapacitans ~ pF

Beräkna resonansfrekvens

Induktans (nH)
Kapacitans (pF)


Resonansfrekvens MHz
1/4 våglängd cm

Beräkna seriereaktans

Induktans (nH) och/eller
Kapacitans (pF)
Frekvens (MHz)


Reaktans OhmFor more information and help,
visit www.AnTune.net for free software offering:
VNA software for impedance matching of
embedded antenna network.

Instruction and software for better
antenna impedance matching.
Impedance network calculator and simulator.
Embedded antenna impedance network simulation.
Impedance matching of embedded antenna.
PIFA antenna impedance optimizing.


Beräkna våglängd på PCB

Frekvens (MHz)
Dielektricitet


Våglängd (cm)
1/4 Våglängd (cm)
MaterialDielektricitet
Vakum1.00000
Luft1.0006
Teflon2.10
Polyetylen2.27
Polystyren2.50
PVC3.30
FR4 (pcb)4.70
Nylon4.90